Kim jesteśmy?

Jesteśmy koalicją 4 organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego z Austrii (Südwind), Estonii (Mondo), Czech (Ekumenicka Akademia Praga) oraz Niemiec (INKOTA), które w 2013 r. zainicjowały kampanię Make Chocolate Fair!

Kampania wspierana jest dodatkowo przez partnerów pochodzących z wielu innych europejskich krajów, w tym z Polski. Dzięki organizacjom, które nas wspierają nasze działania kampanijne odbywać się będą aż w 16 krajach europejskich:  Austrii, Belgii, Czechach, Estonii, Finlandii, Holandii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii , na Węgrzech oraz we Włoszech.  W Polsce kampanię realizuje Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie oraz Koalicja Sprawiedliwego Handlu.

 


Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Polska)
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (FKO) jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Działa od 2002 r. – przez wiele lat jako program tematyczny Polskiej Zielonej Sieci – a obecnie jako odrębna fundacja.


Koalicja Sprawiedliwego Handlu (Polska)
Koalicja Sprawiedliwego Handlu powstała w 2009, aby promować ruch Sprawiedliwego Handlu w sposób skoordynowany, na skalę ogólnopolską, we współpracy z międzynarodowymi strukturami ruchu, dążąc do zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu dla konsumentów oraz wspierając przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje i osoby zainteresowane działaniem w ramach Sprawiedliwego Handlu.


INKOTA-netzwerk (Niemcy)
INKOTA prowadzi kampanie na rzecz większej sprawiedliwości społecznej już od 40 lat. Jej głównym celem jest walka z głodem, ubóstwem oraz niedożywieniem na świecie. Jest organizacją non-profit, która działa na rzecz sprawiedliwego świata dla wszystkich ludzi, a nie tylko korporacji międzynarodowych.


Südwind-Agentur (Austria)
Südwind od 30 lat prowadzi działania na rzecz współpracy rozwojowej, w tym liczne kampanie i projekty edukacyjne.  Od początku swego istnienia zajmuje się takimi tematami jak sprawiedliwy handel, godne warunki pracy, odpowiedzialna konsumpcja.


Mondo (Estonia)
Mondo jest organizacją pozarządową założoną w 2007 roku w Estonii. Celem działania Mondo jest wspieranie współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej a także pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Ekumenicka Akademia Praga (Czechy)
Ekumenicka Akademia Praga (EAP) jest zaangażowana w działania na rzecz współpracy rozwojowej , edukacji globalnej, a także zwiększania świadomości obywateli i obywatelek Czech w tym zakresie od ponad 18 lat. Od 2003 r. Akademia zajmuje się także promocją sprawiedliwego handlu.

 

Kontakt

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
tel./fax: +48 12 431 28 08
e-mail: info@ekonsument.pl
www.ekonsument.pl

Koalicja Sprawiedliwego Handlu
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
tel. +48 603 36 37 21
e-mail: andrzej.zwawa@fairtrade.org.pl
www.fairtrade.org.pl