Respektowania praw człowieka i praw pracowniczych w całym łańcuchu produkcji kakao i odrzucenie wykorzystywania pracy dzieci

Koncerny czekoladowe powinny zapewnić przestrzeganie praw człowieka oraz godnych warunków pracy poprzez pełne respektowanie i przestrzeganie międzynarodowego prawa, w tym Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka a także fundamentalnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szacuje się, że tylko na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie ponad 2 miliony dzieci pracuje na plantacjach kakao, z czego setki tysięcy w warunkach niedozwolonych przez jakiekolwiek krajowe bądź międzynarodowe standardy pracy. W związku z tym, koncerny kakaowe powinny przede wszystkim odrzucić wykorzystywanie pracy dzieci w swoich łańcuchach produkcji kakao zgodnie z Konwencją Nr 182 i 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy.