Niezrównoważone rolnictwo

Z powodu niskich dochodów rolnicy nie mają środków na inwestycje w utrzymanie istniejących drzew czy na sadzenie nowych. Rolniczy często, zamiast zastępować chore lub stare drzewa, poszerzają swoje plantacje kosztem zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa przyjaznego środowisku. Intensywna uprawa wyjaławia ziemię i zmusza rolników do przeznaczania coraz większych połaci ziemi pod uprawę kakaowców. Często oznacza to prowadzenie wycinki na terenach porośniętych lasem deszczowym. Ma to wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na dochód rolników. Każdego roku nawet 40% ziaren kakao marnuje się ze względu na nieumiejętne dbanie o uprawiane rośliny.

Pestycydy i nawozy sztuczne są często zalecane przy uprawie kakaowców, ale brak wiedzy prowadzi do nieumiejętnego korzystania ze środków chemicznych, które obniżają jakość wody pitnej, dostępnej w lokalnych ujęciach, i zanieczyszczają glebę. Dodatkowo, wycinka lasów deszczowych pod uprawę większej ilości drzew kakaowca zagraża bioróżnorodności.

Stosowane obecnie praktyki przy uprawie kakaowców, zamiast przynosić rolnikom większe zarobki, przynoszą straty i są dodatkowo szkodliwe dla środowiska. Są one niezgodne z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Po za tym dochód rolników uprawiających kakaowce w znacznej mierze zależy wyłącznie od uprawy tego jednego ziarna, a nie kilku różnych zbóż. Są przez to silniej uzależnieni od cen kakao, a odejście od bioróżnorodności, negatywnie wpływa na środowisko naturalne.

Ogólnie rzec ujmując , rolnikom zajmującym się uprawą kakaowców brakuje wytycznych i szkoleń na temat zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa, które pozwoliłyby im zwiększyć produktywność i poprawić jakość zbieranych plonów. Efekty pracy rolników byłyby wtedy mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego.