Zwiększenia możliwości rolników kakao do tworzenia zrównoważonych i zróżnicowanych upraw

Koncerny czekoladowe powinny wspierać rolników w utrzymaniu trwałych i zrównoważonych upraw w celu zapewnienia równowagi ekologicznej lokalnych ekosystemów poprzez niedegradowanie gleby i zapewnienie wysokiej jakości wody. Firmy czekoladowe powinny dodatkowo zachęcać i zwiększać możliwości rolników do różnicowania swych upraw, co stanowi kluczową rolę w polepszaniu standardów ich życia, uniezależnieniu się od wahania cen kakao na rynkach międzynarodowych i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego dla nich i ich rodzin. W odniesieniu do obydwu tych aspektów, firmy czekoladowe powinny zapewnić rolnikom odpowiednie szkolenia na temat zrównoważonych metod uprawy niedegradujących środowiska przyrodniczego i zapewniających rolnikom zróżnicowane i bezpieczne plony.