Przyjęcia niezależnej certyfikacji i systemu monitoringu

Koncerny czekoladowe muszą przyjąć niezależny system certyfikacji i monitoringu by zagwarantować przestrzeganie wszystkich powyższych zasad a także pełną transparentność swojego łańcucha dostaw. Mając na uwadze, że niezależnie certyfikowana czekolada nadal stanowi bardzo niewielką część rynku czekolady w skali światowej, firmy powinny w sposób ciągły i znaczący zwiększać ilość kakao kupowanego z certyfikowanych źródeł, tak by w perspektywie długoterminowej całość oferty firmy była produkowana zgodnie z powyższymi standardami.