Zagwarantowania uczciwej zapłaty dla rolników i pracowników farm kakaowych

Koncerny czekoladowe powinny zagwarantować drobnym rolnikom oraz pracownikom najemnym zatrudnionym na plantacjach kakao sprawiedliwą zapłatę zapewniającą im i ich rodzinom bezpieczne i godziwe warunki życia w odniesieniu do warunków panujących w odpowiednich krajach. Średni dochód rolników, zwłaszcza w krajach Afryki Zachodniej plasuje się znacznie poniżej progu absolutnego ubóstwa, który wynosi obecnie 1,25 dolara dziennie. Sprawiedliwy dochód powinien pokrywać podstawowe koszty życia i zapewnić rolnikom i ich rodzinom odpowiedniej jakości wyżywienie, mieszkanie, opiekę zdrowotną, edukację, transport. W odniesieniu do drobnych rolników, dochód taki powinien być wynikiem sprawiedliwej zapłaty firm skupujących od nich ziarna kakaowca, umożliwiając im płacenie godnej pensji wynajmowanym przez nich pracownikom. Dodatkowo, sprawiedliwy dochód musi zapobiec pracy dzieci na plantacjach kakao a także umożliwić rodzicom pokrycie kosztów edukacji swoich dzieci.